به طور کلی دو راه رایج برای اندازه گیری طول یک رشته در ++C وجود دارد که در زیر شرح داده می شود: 

1) استفاده از کتابخانه string:

کافیست کتابخانه string را include کنید و  سپس ()length. را پس از نام متغیر string درج نید. به صورت زیر:

2) نوشتن یک تابع:

این روش در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

#include <string>

string name;

returrn name.length();

int length (char str[])

{

    int i = 0;

    for ( ; str[i] != 0; i++);

    return i;

}

منبع : C++ Developerدریافت طول یک رشته (مقدمه)
برچسب ها : string ,length ,کتابخانه string